Vytisknout

Jsme bez letiště

V důsledku jednání našeho bývalého předsedy Josefa Grombíře se klub dostal do nezávidění hodné situace - přišel totiž o letiště. Předseda klubu Josef Grombíř neuzavřel novou nájemní smlouvu na modelářskou plochu, což je jednoznačnou povinností statutárního zástupce (nikdo jiný to za spolek ani udělat nemůže). Neupozornil vedení (radu klubu) a následně došlo k převzetí nájmu na plochu společností Emsiko s.r.o. jejíž je Josef Grombíř (dále jen JG) jednatelem a majitelem.

Spol. Emsiko s.r.o. prostřednictvím osoby JG (v té době ještě v osobě předsedy spolku) začalo následně členům spolku nabízet přístup k modelářské ploše, společným prostředků a organizování sportovní činnosti za úplatu, zároveň pak zakazovat přístup členů rozhodnutých na podmínky nepřistoupit.

Rada klubu svolala mimořádnou schůzi, bez JG, neboť tento je jednoznačně ve střetu zájmů a informace zde získané by znovu použil proti spolku, ve vlastní prospěch.

O další situaci budeme průběžně informovat.

Rada LMK Blaník