• slide11-YAK

  • slide10-vetron

  • slide7-trex600

  • slide6-Spatz55

  • slide5-sbach

Aktuálně

Vytisknout

Členská schůze 3.11.2012

V sobotu 3.11.2012 od 18.00 hod proběhla členská chůze LMK Blaník Uherské Hradiště.

Modeláři nejen z Uherského Hradiště a Kunovic se sešli na schůzi ve velmi dobré účasti a schůze tak byla usnášení schopná a mohla projednat veškeré dlouhodobě neřešené problémy.

Program členské schůze LMK Blaník Uherské Hradiště

- Zápis do prezenční listiny a rozhodnutí o usnášení schopnosti schůze.
- Představení a úvodní diskuze o aktuálním dění a problémech v modelářském klubu.
- Rozbor platných stanov SMČR a diskuze.
- Seznámení s hlasovacím programem a technický popis hlasování.
- Hlasování o schválení hlasovacího programu.
- Hlasování dle hlasovacího programu.

- odvolání předsedy Josefa Habarty
- Návrhy, připomínky členů a případná hlasování o nich.
- Diskuze o plánu dalšího rozvoje a investic LMK-Blaník v roce 2013.
- Dohodnutí předběžného termínu další členské schůze.
- Závěrečná rekapitulace.
- Závěr.

Členské schůze se účastnilo 9 z 10 platných členů (dle prezenční listiny): Adam Mléčka, František Polášek, Jan Mezírka, Jiří Katrňák, Josef Grombíř, Josef Habarta, Rudolf Foret, Vladimír Hedvičík, Vlastimil Palmovský. Neúčastnil se: Petr Šišpera.

 

Mezi nejdůležitější body chůze, patřila volba nového vedení (rady) a předsedy klubu LMK Blaník.

Díky většinovému hlasování byla tedy zvolena rada klubu ve složení: Adam Mléčka, Jan Mezírka, Josef Grombíř, Vladimír Hedvičík.

Z funkce předsedy klubu, byl na základě hlasování odvolán Josef Habrata a nově zvoleným předsedou letecko-modelářského klubu se stal Josef Grombíř.

Dále byl krom jiného prohlasován přechod na transparetní financování klubu a zřízení transparentního bankovního účtu.

Vytisknout

Zahájení provozu nových www stránek.15.6.2012

Vítejte na našich nových webových stránkách. Přesto že webové stránky nejsou zcela dokončeny dohodli jsme se, že 7.7.2012 zahajíme zkušební provoz. Nyní by mělo dojít k postupnému doplnění struktury a obsahu.