Vytisknout

Letiště LMK Blaník

PROVOZNÍ ŘÁD MODELÁŘSKÉ LETOVÉ PLOCHY – MODELÁŘSKÉHO

LETIŠTĚ KOLÉBKY LMK BLANÍK KUNOVICE

                  Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele i návštěvníky.

1. Modelářskou letovou plochu – modelářské letiště (dále jen letiště) a zařízení umístěné na této ploše spravují společně členové LMK Blaník Kunovice. Každý z členů má povinnost udržovat plochu a zařízení dle dohodnutých a odsouhlasených pravidel.

2 .Letiště je určené především členům LMK Blaník Kunovice za splnění podmínky uhrazení ročního poplatku a podílu na udržovacích pracích. Výše poplatku a podíl brigádnických hodin je uveden na stránkách klubu LMK Blaník (www.lmkblanik.cz).

3. Nečlenu LMK Blaník, který chce využít jednorázově letiště, případně využívat letiště celoročně je vstup umožněn pouze po zaplacení provozního poplatku. Výše provozního poplatku je stanovena na 50,-Kč za osobu/den resp. 4000,-Kč za osobu/rok. Ceník a forma úhrady je uveden rovněž na stránkách klubu LMK Blaník (www.lmkblanik.cz). Poplatek je vždy potřebné uhradit předem. Bez uhrazení tohoto poplatku bude dotyčný modelář využívající letištěplochy nekompromisně vykázán!

4. Během provozu modelu dbá modelář na maximální zajištění bezpečnosti své, ostatních přítomných modelářů, jiných přihlížejících osob a důsledně předchází škodám na majetku. Je zakázáno létat nad přihlížejícími osobami a nad parkujícími automobily.důvodu maximální bezpečnosti není rovněž dovoleno přelétat přes vymezenou linii létání, zejména létat nad obytnou a průmyslovou zónou Nového Dvora, stejně tak nad přilehlou komunikací Kunovice-Hluk. Vymezený prostor pro létání je přílohou tohoto provozního řádu.

5. Primárně je doporučen provoz jednoho modelu. Současný provoz více modelů je možný pouze po vzájemné dohodě startujících pilotů. Letový čas motorového modelu je stanoven na max. 15 min. Po uplynutí této doby musí pilot se svým modelem přistát. Letový čas větroně není omezen, pakliže let je prováděntakovém prostoru a letové hladině, která v žádném případě neohrozí provoz motorových letadel.

5.1  V případě vzájemné dohody společně létajících modelů modelář po startu ihned uvolní dráhu a možní start dalšímu modelu. Společně létající modeláři se následně shromáždí na okraji dráhy do skupinky tak, aby se mohli případně dle potřeby informovat o svém letu. Provedení přistání je vždy nutné ohlásit předem hlasovou informací „PŘISTÁVÁM“. Bezprostředně po dosednutí pilot uvolní přistávací dráhu pro další letadlo.

5.2  V případě, že se piloti nedohodnou na vzájemném létání, má právo letu modelář, který byl se svým modelem na dráze připraven první. Ostatní modeláři počkají do ukončení letu prvního modeláře.

 

6. Pilot – začátečník, smí létat pouze pod dohledem zkušeného pilota. Toto pravidlo platí zejména pro nečleny LMK Blaník, kteří se rozhodnou jednorázově použít plochu letiště.

7. Na letišti je povoleno létat pouze s modely s hmotnostním limitem do 25kg a které jsou svým konstrukčním, stavebním a vnitřním vybavením v dobrém technickém stavu a nemohou ohrozit přítomné osoby, nebo jejich majetek. Každý modelář plně odpovídá za škody způsobené provozem svých modelů. Doporučujeme sjednání pojištění za škodu způsobenou provozem modelů.

8. V případě provozu modelů s RC soupravou o vysílací frekvenci FM je povinností provozovatele takové RC soupravy zajistit bezpečnost provozu a to tím, že si vždy před zapnutím svého vysílače ověří volnost konkrétního vysílacího kanálu. V případě jakýchkoliv pochybností je vhodnější se vždy radši zeptat přítomných modelářů na jejich vysílací frekvence. Toto platí zejména pro modeláře, kteří chtějí využít plochu letiště jednorázově.

9. Provozní doba letiště je od pondělí do neděle. Abychom předešli případným komplikacím, doporučujeme provozní dobu modelů se spalovacím motoremdobě od 8:00 hod do 19:00 hod, provoz modelů s elektropohonem je bez omezení.

10. Parkování vozidel je povoleno pouze ve vymezeném prostoru.příjezdu na parkoviště je nutné využívat pouze přístupových cest. V žádném případě není dovoleno přejíždět po vzletových drahách. Vymezený prostor pro parkování a přístupové komunikace jsou zobrazeny v příloze tohoto provozního řádu.

11. Před opuštěním letiště je nutné vždy po sobě uklidit a případné odpadky odvéstsebou a zlikvidovat.

Důležité upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že letiště se nachází na hranici CTR LKKU (letiště Kunovice), je bezpečný provoz, s odvoláním se předpis L-2 a Doplňku X možný ve všední dny PO až PÁ do 16:00 hod (služba TWR) v letové hladině do 100 m nad plochou letiště, po 16:00 hod a v SO, NE a svátky (služba AFIS v ATZ) je možné využívat letovou hladinu do 300 m nad plochou letiště.

Obecně však platí, že vzhledem k blízkosti LKKU, si letový prostor, zejména při létání a kroužení s modely větroňů, neustále hlídáme. V případě nutnosti prostor ihned uvolníme změnou letové hladiny a letového prostoru. Pro létání s větroni je doporučeno kroužení spíše v prostoru severovýchod-jihovýchod – směr od letiště na Hluk.

Letový řád schválila členská základna LMK Blaník Kunovice a všichni členové souhlasí s jeho dodržováním. Opakované nedodržování pravidel může vést až k vyloučení. Nečlenům, kteří využívají plochu může být odepřen přístup na letiště.

                                                                                                   V Kunovicích 2.2.2018


 

Vymezený letový prostor modelářské letové plochy LMK Blaník Kunovice:

 

 

prostory lmk vodorvne rozlozeni vyrez-mini

 Kompletní prostor:

prostory lmk vodorvne rozlozeni-mini

 

Panorama 360°

GPS

49°0'0.201"N, 17°29'39.764"E