Vytisknout

Mimořádná členská schůze

 V pondělí 4.4. 2016 se uskutečnila mimořádná členská schůze LMK Blaník

Hlavní body schůze:

 

Zápis účastníků do prezenční listiny a rozhodnutí o usnášení schopnosti schůze.
Úvodní představení a diskuze o aktuálním dění v modelářském klubu.
Rozbor vzniklé situace okolo modelářské plochy.
Diskuze o plánu dalšího rozvoje a investic LMK-Blaník v roce 2016.
Hlasování ve věci

- přeregistraci klubu v souladu s Novým občanským zákoníkem.

- volba vedení klubu

- řešení mimořádné situace s modelářskou plochou

Návrhy, připomínky členů a případná hlasování o nich.
Dohodnutí předběžného termínu další členské schůze.
Závěrečná rekapitulace, vytvoření zápisu.

Vedlejší neformální část:

Video a foto prezentace z uplynulé sezony 2015, volná diskuze.
Diskuze a konzultace modelářské problematiky, volná diskuze na toto téma.
Závěr.