Vytisknout

Členská schůze 3.11.2012

V sobotu 3.11.2012 od 18.00 hod proběhla členská chůze LMK Blaník Uherské Hradiště.

Modeláři nejen z Uherského Hradiště a Kunovic se sešli na schůzi ve velmi dobré účasti a schůze tak byla usnášení schopná a mohla projednat veškeré dlouhodobě neřešené problémy.

Program členské schůze LMK Blaník Uherské Hradiště

- Zápis do prezenční listiny a rozhodnutí o usnášení schopnosti schůze.
- Představení a úvodní diskuze o aktuálním dění a problémech v modelářském klubu.
- Rozbor platných stanov SMČR a diskuze.
- Seznámení s hlasovacím programem a technický popis hlasování.
- Hlasování o schválení hlasovacího programu.
- Hlasování dle hlasovacího programu.

- odvolání předsedy Josefa Habarty
- Návrhy, připomínky členů a případná hlasování o nich.
- Diskuze o plánu dalšího rozvoje a investic LMK-Blaník v roce 2013.
- Dohodnutí předběžného termínu další členské schůze.
- Závěrečná rekapitulace.
- Závěr.

Členské schůze se účastnilo 9 z 10 platných členů (dle prezenční listiny): Adam Mléčka, František Polášek, Jan Mezírka, Jiří Katrňák, Josef Grombíř, Josef Habarta, Rudolf Foret, Vladimír Hedvičík, Vlastimil Palmovský. Neúčastnil se: Petr Šišpera.

 

Mezi nejdůležitější body chůze, patřila volba nového vedení (rady) a předsedy klubu LMK Blaník.

Díky většinovému hlasování byla tedy zvolena rada klubu ve složení: Adam Mléčka, Jan Mezírka, Josef Grombíř, Vladimír Hedvičík.

Z funkce předsedy klubu, byl na základě hlasování odvolán Josef Habrata a nově zvoleným předsedou letecko-modelářského klubu se stal Josef Grombíř.

Dále byl krom jiného prohlasován přechod na transparetní financování klubu a zřízení transparentního bankovního účtu.