Vytisknout

Trestní oznámení na bývalého předsedu

Dne 16.1.2013 Bylo podáno letecko-modelářským klubem LMK Blaník trestní oznámení na PČR Uherské Hradiště, na bývalého předsedu Josefa Habartu, protože ani po opakovaných výzvách, nebyl schopen předat účetní a provozní agendu LMK Blaník.

Po vyzvání policií tuto po 14-ti dnech se pokusil předat, však neúplnou, mimo jiné scházela evidence drobného hmotného majetku.

Další předání se uskutečnilo o dva týdny později, avšak zase nebyl předán soupis majetku.

Agenda byla nakonec vedením letecko-modelářského klubu LMK Blaník převzata i bez této evidence.